ZVEŘEJŇUJEME PRAVDU O JIŘÍM DRAHOŠOVI.

Poskytujeme fakta a zdroje a vyvracíme pomluvy, které se hrnou na jeho osobu před druhým kolem volby prezidenta ČR.

Hoax: Podle Jiřího Drahoše jsou občané nesvéprávní, proto nemají právo rozhodovat o důležitých věcech týkajících se ČR.

Fakta: Občan ČR má mnoho možností, jak rozhodovat o budocnosti země a participovat na politickém dění, mimo jiné svou účastí ve volbách, ale i aktivní participací například na lokální úrovni. K dispozici mají poměrně velkou škálu možností, například prostřednictvím občanských sdružení. Drahoš nic z toho nezpochybňuje, pouze nesouhlasí se svoláním referenda o vystoupení z EU. Sám sebe označuje za příznivce referenda na komunální úrovni. Jiří Drahoš se však nikdy nevyjádřil ve smyslu, že považuje Čechy za nesvéprávné. V prezidentském duelu na televizi Prima dne 23. ledna naopak řekl, že na rozdíl Zemana "občany nepodceňuje”, čímž narážel na Zemanův výrok, kterým argumentovalproti zavedení všeobecného referenda v 90.letech: "To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. (...) Těmto lidem - je to tedy polovina národa - uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa". Svůj názor však Zeman změnil. V současnosti hovoří jinak, a to, že poslanci "nemají právo povyšovat se nad občany a označovat je za obyčejné lidi, kteří problematice nerozumí." http://bit.ly/2DwyGWX a http://bit.ly/2DxMw73.


Hoax: Jiří Drahoš získal v prvním kole 500.000 hlasů ze zahraničí.

Fakta: V cizině volilo 12 463 ze 17 035 právopaltných voličů. Drahoš obdržel 45,22 % hlasů, tj. 5 636. http://bit.ly/2FaO8nR


Hoax: Němci se bojí Zemana, proto poslali 27 milionů Drahošovi na kampaň.

Fakta: Příjmy na Drahošově transparentním účtu může každý snadno zkontrolovat na http://bit.ly/2D9Oi2f, kde jsou evidovány i veškeré pohyby. Na Drahošův účet nedošlo 27 milionů z Německa (což by mimo jiné byla více než polovina limitu), nejštědřejší dárci jsou Češi (http://bit.ly/2D2Z4n1 nebo http://bit.ly/2D2evvn)


Hoax: Jiří Drahoš je stejně falešný jako jeho brýle bez dioptrií, které nosí, aby se zalíbil voličům a vypadal seriózně.

Fakta: Jiří Drahoš nosí brýle bez dioptrií, neboť byl většinu svého života silně krátkozraký. Poté co podstoupil operaci očí sice dle svých slov vidí výborně, nicméně nosí brýle z toho důvodu, že je na ně on i jeho okolí zvyklé. Nicméně se jedná pouze o povrchní záležitosti, která neimplikuje, že by faleš měla být jeho charakeristickou vlastností. http://bit.ly/2DxMw73


Hoax: Jiří Drahoš je kandidátem "Pražské kavárny" obhajující státní převrat na Ukrajině, jenž stál desetitisíce lidských životů a byl organizován/placen americkými a evropskými tajnými službami.

Fakta: Na Ukrajině neproběhl státní převrat (tj. plánované svržení legitimní vlády a převzetí moci zpravidla malou skupinou jako vojenští důstojníci, aj). Ukrajinské protestní hnutí Euromajdan vzešlo ze spontánního studentského protestu proti nečekanému odmítnutí podpisu asociační dohody EU-Ukrajina ze strany někdejšího prezidenta Viktora Janukovyče. Protest zpočátku probíhal nenásilně, a to do 30. listopadu 2013, kdy byl tvrdě rozehnán ukrajinskými speciálnmi jednotkami Berkut. Na základě těchto násilností došlo k mobilizaci veřejnosti, která protestovala proti zákroku Berkutu a požadovala odstoupení osob zodpovědných za tento zásah. Několik po sobě jdoucích protestů se policie opět pokusila násilně rozehnat. Počátkem ledna pak bylo přijato několik balíků zákonnů, jenž měly za cíl pacifikovat oponenty prezidenta. Zároveň se začaly objevovat konspirace (zejména v ruských a státem ovládaných médiích) o tom, že protesty jsou řízeny ze strany USA a EU. Po útěku prezidenta Janukoviče za pomoci ruských tajných služeb, se země ocitala v ústavní krizi, nicméně veškerý následný vývoj a cesta k předčasným volbám, se opíraly o legitimitu parlamentu. Nejednalo se tedy o organizovaný státní převrat. http://bit.ly/2DD8VEg  http://bit.ly/1JotKy9​​​​​​​


Hoax: Akademie věd v době, kdy byl v jejím čele Jiří Drahoš, realizovala pochybné investice.

Fakta: Neexistují žádné známky toho, že by Akademie věd prováděla podivné investice, či zde docházelo k jinému ilegálnímu jednání či korupci. Podle výročních zpráv týkající se hospodaření AVČR, se Akademie dlouhodobě ocitá v nejistotě, co se týče zajištění finančních prostředků a tedy i jejich udržitelnosti, což v minulosti často vedlo spíše k úsporám než k investicím, které byly potřeba pro její rozvoj. Na AVČR dopadala stagnace ve financování vědy, a to v celkovém kontextu vládních úsporných opatření, zejména v souvislosti se světovou finanční a hospodářskou krizí, nicméně přibližně od roku 2016 dochází ke zvratu tohoto negativního trendu. V roce 2017 vláda dokonce schválila historicky nejvyšší rozpočet na vědu a výzkum, k čemu by pravděpodobně nedošlo v případě, že by existovaly nesrovnalosti ve financích a investicích AVČR. Výroční zprávy navíc ukazují, že i v době nepříliš nadějných finančních vyhlídek AVČR dokázala naplňovat cíle své vědní koncepce. Podle hospodářských uzávěrek Akademie dlouhodobě splňuje všechny předepsané závazné ukazatele dle zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu. Její hospodaření je v souladu se zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Finanční prostředky jsou vynakládány v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Zprávy týkající se hospodaření Akademie věd za období 2009-2017 (vzestupně) zde: http://bit.ly/2DWLAtZ, http://bit.ly/2DWO8by, http://bit.ly/2n1kIkv, http://bit.ly/2rsCkex, http://bit.ly/2DC9oFM, http://bit.ly/2DrLVDY, http://bit.ly/2G4LjpH, http://bit.ly/2rxbZMs


Hoax: Ředitel ČT Petr Dvořák se otevřeně postavil na stranu podporovatelů Jiřího Drahoše.

Fakta: Ředitel ČT se nikdy veřejně nevyjádřil, zda podporuje Jiřího Drahoše, nebo Miloše Zemana. S Jiřím Drahošem se sice v minulosti několikrát setkali, nicméně nikoliv v politických záležitostech, ale v souvislostí se snahou ČT zpopularizovat vědu například prostřednictvím dokumentárního cyklu České zázraky. ČT logicky spolupracuje s Akademií věd ČR, jejíž byl Drahoš v letech 2009-2017 hlavou, jelikož jsou obě veřejnoprávní instituci České republiky. ČT tak streamovala řadu akcí Akademie jako Týden vědy a techniky či soutěž Česká hlava. Záznam zde: http://bit.ly/2n44cAe


Hoax: Výzvu Mantinely demokracie občanské platformy Rekonstrukce státu sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy na základě konzultací s americkým velvyslancem Andrew Schapirem.

Jedná se tedy o americkou akci s cílem zabránit referendu o vystoupení z NATO a zestátnění nebo reformy ČR, jenž je spojencem USA.

Fakta:  Dezinformace pochází ze serveru Aeronet, který bezdůvodně spojil občanskou výzvu Mantinely demokracie se jménem Jiřího Drahoše. Autor článku si vymyslel, že text výzvy sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše, tedy nikoliv jeho skuteční autoři (Petr Pithart, Karel Eliáš, Marek Antoš, Lukáš Linek, Edvard Outrata, Lukáš Jelínek a experti z členských organizací Rekonstrukce státu, z nichž žádný není součástí Drahošova týmu). Všechna jeho tvrzení jsou však nepodložená. Dezinterpretován byl též samotný obsah dokumentu. Autor tvrdí, že nejde o výzvu k dodržování pravidel demokracie a základní dělby moci, ale o politický manifest proti M. Zemanovi a A. Babišovi, i když o žádném z mužů není v dokumentu zmínka. Stejně tak neexistuje známka toho, že by podobný či stejný text vznikl nejdříve u amerického velvyslance Andrewa Shapira, o kterého se podle serveru Aeronet měli tvůrci "Mantinelů demokracie" opírat. http://bit.ly/2FRiJbn


Hoax: Kampaň Jiřího Drahoše je projektem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Fakta:  Spojení Jiřího Drahoše s Petrem Kellnerem je pouze nepřímé. Drahoš obdržel finanční dar půl milionu korun od Tomáše Krska, předsedy představenstva jedné z firem patřících do Kellnerovy skupiny PPF. Pro Kellnera dříve také pracoval Drahošův poradce Petr Kolář. Samotný Drahoš však s Kellnerem žádné přímé vazby nemá a označit tak jeho kandidaturu za projekt Petra Kellnera je bez důkazů velmi zavádějící. Naopak prezidenta Zemana opakovaně Petr Kellner doprovázal na zahraniční cesty, z Číny dokonce Zeman cestoval jeho soukromým letadlem. http://bit.ly/2mSiG66 http://bit.ly/2EVvNuU


Hoax: Drahošova prohlášení o vlivu ruských agentů jsou poplašná zpráva.

Fakta:  Před narůstáním ruského vlivu a propagandy v ČR varovala i zpravodajská služba BIS, která o konkrétních nástrojích a zájmech Ruské federace v ČR pojednává ve svých výročních zprávách, které jsou k dispozici na webových stránkách BIS mimo jiné varovala před zpravodajskými operacemi vedenými v rámci informační války, dále před politickou, vědecko-technickou a ekonomickou špionáží, jako byla např. ruská kyberšpionážní kampaň APT28/Sofacy, která zasáhla stěžejní instituce několika evropských zemí včetně ČR. Podle BIS je na území velké množství nedeklarovaných agentů, kteří využívají diplomatické krytí ruské ambasády. Ruské zpravodajské služby v ČR navíc dlouhodobě disponují kvalitní sítí informačních, přístupových a vlivových kontaktů. Drahoš tedy nešíří poplašné zprávy, ale sdílí obavy zpravodajských služeb.


Hoax: Jiří Drahoš chce vyvolat vojenský konflikt s Ruskem.

Fakta:  Jiří Drahoš v žádném projevu neřekl, že chce vyvolat válku s Ruskem či podněcovat jakékoli nepřátelství k Ruské federaci. Naopak vyjádřil obavy ohledně ruské politiky vůči euroatlantickým spojencům. Jedná se tedy o ničím nepodložené tvrzení. V rozhovoru pro Radiožurnál ze 14.1. 2018 odpověděl na otázku, zda by ČR měla mít z Ruska obavy, takto: "Určitě ano. Připomeňme si jenom to, že ruská vojenská doktrína považuje za hlavního nepřítele Severoatlantickou alianci, což je obranná aliance. Rusové ji považují za hlavního nepřítele a my jsme součástí tohoto uskupení, čili je celkem logické a dá se dovodit, že ruské tajné služby budou fungovat tak, aby třeba se snažily rozložit Severoatlantickou alianci, rozložit spojenecké svazky." Jeho slova potvrzuje BIS ve výroční zprávě za rok 2016: "ruské vlivové a zpravodajské operace v ČR...jsou ve strategické rovině vnímány jako součásti ruských hybridních kampaní proti Ukrajině, NATO a EU". http://bit.ly/2DDT1sE


Hoax: Jiří Drahoš nezná Ústavu ČR a zákony republiky.

Fakta:  Jiří Drahoš při příležitosti mnohých televizních debat, debat v rádiích a rozhovorech prokázal svou znalost Ústavy ČR a českých zákonů na určité úrovni. Měřitelnost této úrovně je ovšem čistě subjektivní záležitost, a každý občan by měl posoudit sám, nakolik je s takovou úrovní znalosti spokojen.


Hoax: S Jiřím Drahošem budou po ČR rozmíštěny americké základny, jejich vojáci a rakety krátkého a středního doletu.

Fakta:  S pobytem cizích vojsk na území ČR nejdéle na dobu 60 dní musí dle Ústavy ČR souhlasit Vláda. Ta rovněž říká, že s pobytem cizích ozbrojených sil na území České republiky je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců (tj.101/200) a nadpoloviční většiny všech senátorů (41/81). JInými slovy o přítomnosti amerických vojsk na území ČR nerozhoduje prezident ČR.


Hoax: Jiří Drahoš bude instalován na post prezidenta a Miroslav Kalousek se stane premiérem, což je již dohodnuté

Fakta:  Stejně jako v roce 2013 i v roce 2018 si občané České republiky zvolí svého prezidenta v přímé volbě tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. V případě pochybností o průběhu voleb může každý občan ČR v sedmidenní zákonné lhůtě podat k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost volby prezidenta podle § 90 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Soudci NSS jsou jmenování prezidentem republiky, tzn., že současný NSS se skládá ze soudců jmenovaných Václavem Klausem a Milošem Zemanem. To, zda se prezidentem stane Jiří Drahoš je tedy stále ve hvězdách, a i pokud by k tomu skutečně došlo, je nepravděpodobné, že by Miroslav Kalousek byl příštím premiérem. Tím se zpravidla stává kandidát strany, jenž vyhrála parlamentní volby.


Hoax: Až Drahoš zvítězí, respektive bude do pozice instalován, povinné kvóty budou moci být spuštěny na začátku léta. Proto Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra rozšiřuje kapacity.

Fakta:  Jiří Drahoš se jednak několikrát vyjádřil proti povinným kvótám, jednak není v pravomocích prezidenta rozhodovat o jejich přijetí či spuštění. Na evropské úrovni se o azylové politice jedná mezi ministry vnitra. Rozhodnutí je tedy na Vládě ČR. Problémem pro ČR může být většinové hlasování v Radě, proto také dolní komora Parlamentu ve středu 17.1.2018 vyzvala, aby se změny v azylové politice EU přijímaly jednomyslně, aby ČR mohla reformy azylového systému případně blokovat. http://bit.ly/2rt89nx


Hoax: Manželka Jiřího Drahoše prohlásila, že Česká televize je na jejich straně.

Stalo se tak poté, co se sešla se soudcem Nejvyššího správního soudu Veselým, který se netají svými sympatiemi k Drahošovi.

Fakta:  Sám NSS zprávu dementovat, jelikož soudce daného jména u soudu neexistuje. Na NSS pracuje pouze souce JUDR. Miroslav Výborný, který se žádného takového setkání nezúčastnil. Tvrzení odmítá i Česká televize. Viz: http://bit.ly/2DsTIFT

Doplnění 23.1.2018: Reportáž publikovaná na serveru Aktuálně.cz potvrzuje uvedený výrok Evy Drahošové ("V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo."), který měl zaznít při jejím rozhovoru s poslancem Markem Výborným v pardubické kavárně Café Bajer. Pravděpodobně tak došlo k záměně jmen a osob. Výrok samotný se však jeví pravdivým.


Hoax: Co řekl "o Drahošovi" Václav Havel

Různé dezinformační servery, blogy a také uživatelé a stránky na sociálních sítích šíří nepravdivý citát Václava Havla. „Byl bych nerad, aby se příštím prezidentem stal nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen jen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikdy nikoho nenaštval,“ zní text. Jedná se o manipulaci s Havlovým citátem, který je záměrně upraven a vytržen z kontextu.

Fakta:  Citát Havel řekl v rozhlasovém pořadu Rozhovory v Lánech dne 6. června 1998. Havel v pořadu debatoval s katolickým knězem Tomášem Halíkem, kterému se svěřil, že by ho v budoucnu viděl rád na postu prezidenta, ale jeho zvolení v politických poměrech označil za nereálné. Skepsi v Havlovi vyvolalo to, že v zemi zvítězil „princip prudkého partajničení“, kdy stát patří stranám. „Budoucí prezident bude buďto produktem nějaké mocné strany, produktem do té míry silným, že mu ta strana sežene podporu i některých jiných, aby vůbec prošel v parlamentě. Anebo to bude neutrální starý profesor egyptologie, znající patnáct jazyků, a muž do té míry neškodný, že je všemi volitelný, ale muž bez politické osobnosti, muž třeba velké lidské osobnosti, ale bez politické autority, bez politické váhy,“ cituje Havla MF Dnes. Prezident Havel narážel na to, že tehdy bylo nutné k tomu, aby byl zvolen prezident mít většinu ze všech poslanců a senátorů, tozn. alespoň 142 hlasů. Jemu osobně se to v roce 1998 povedlo jen velmi těsně, když získal 146 hlasů. A tušil, že najít dalšího takového kandidáta bude těžké. A také měl pravdu. Václav Klaus byl zvolen prezidentem v roce 2003 až třetí volbou 28. února 2003 právě s 142 hlasy. To ovšem v přímé volbě nehrozí. Zákon je napsán tak, že stačí 50,01 % z voličů jejichž hlas byl platný, nikoliv ze všech lidí, kteří mohou volit (nebo platných hlasů), což by byla paralela na tehdejší volbu prezidenta parlamentem. Tudíž je jasné, že v přímé volbě někdo zvítězí a vůbec netřeba nasazovat „profesory egyptologie“. http://bit.ly/2Dtwpf2

Hoax: Jiří Drahoš si na svůj web vystavil seznam dezinformačních webů s odkazem na Ministerstvo vnitra a BIS, aniž by to oba orgány verifikovaly.

Fakta:  Dotazem na Ministerstvo Vnitra ověřeno, že žádný oficiální seznam dezinformačních webů neexistuje. BIS také nikde neuvádí konkrétní jména webů. Informace uvedené na stránkách Jiřího Drahoše ("Zdroj: Česká media, zpráva BIS a ministerstvo vnitra" http://bit.ly/2EODKlB) pravděpodobně pochází jen z tvrzení médií (https://bitly.is/1g3AhR6), která se odvolávají na seznam neoficiální. V tomto duchu nelze než doporučit upravit zdrojování na oficiálním webu Jiřího Drahoše. http://bit.ly/2EODKlB


Hoax: Jiří Drahoš je podporovaný Michalem Horáčkem, který byl v 80. letech vytipován tajnou službou ke spolupráci

Ten údajně nemá čistou minulost, když v 80. letech byl vytipován tajnou službou ke spolupráci.

Fakta:  Kandidát na prezidenta Michal Horáček po prvním kole skutečně vyslovil podporu Jiřímu Drahošovi pro kolo druhé. Informace o tom, že byl Michal Horáček v 80. letech vytipován Tajnou službou ke spolupráci je čistě spekulativní a její charakter, který má ve čtenáři vzbudit pocit, že Michal Horáček byl spolupracovníkem Tajné služby, je dezinformační. V žádné relevantní evidenci nebo spisu není zmínka o tom, že by cokoli z toho byla pravda. Michal Horáček předložil svoje lustrační osvědčení i odborný posudek. Autor to opět sám naznačuje, když píše, že: „Žel musíme konstatovat, že o jeho činnosti nelze dnes nic zjistit a to ani z dochovaných záznamů policie před rokem 1989.“ (Odstavec, který je věnován Michalu Horáčkovi a jeho údajně „nečisté“ minulosti je vůbec nejdelší z celého článku, aniž by tyto informace byly jakkoli relevantní pro hodnocení Jiřího Drahoše jako kandidáta na prezidenta.). Autor se je však snaží záměrně dát do kontextu. http://bit.ly/2DlGRky


Manipulace: O čem rozhoduje prezident a o čem rozhodně ne

Nevládní organizace Přátelé Miloše Zemana, z. s. nechala netransparentně před druhém kolem voleb zveřejnit reklamy v novinách a v ulicích měst, v kterých propaguje Miloše Zemana a Jiřímu Drahošovi manipulativně vsugerovává, že je prý pro „imigraci“.

Fakta:  Mezinárodní smlouvy prezident pouze podepisuje, neujednává je. O migraci a dalších důležitých záležitostech v EU přijímá rozhodnutí Evropská rada. Členy Evropské rady jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU. V minulosti byla Evropskou radou přijata tak zásadní politická rozhodnutí, jakými bylo např. přijetí jednotné měny eura či tzv. východní rozšíření Evropské unie. Evropská rada však nevykonává legislativní funkce. Po každém svém zasedání je povinna předložit Evropskému parlamentu zprávu o tomto jednání a každoročně písemnou zprávu o pokroku dosaženém Evropskou unií. Tedy. O záležitostech jako migrace, přijetí eura, rozšíření EU rozhoduje Evropská rada, která předkládá rozhodnutí Evropskému parlamentu, složeném z poslanců EP, které si volíme. Prezident k těmto rozhodnutím vůbec není přizván. Globální řešení se pak snaží najít OSN. Českou republiku při OSN zastupují Stálé mise České republiky v New Yorku, Ženevě, ve Vídni a v Nairobi. Tu pak úkoluje Ministerstvo zahraničních věcí. http://bit.ly/2DjYgKD

Hoax: Drahoš podporuje migraci do ČR. Migranti mají dostávat kapesné 21 000 Kč

Fakta: „Kapesné“ pro žadatele o azyl činí buď 30 Kč na den (v přijímacím středisku, nebo 3410 Kč v pobytovém středisku. Je-li azyl udělen, má takový člověk z hlediska sociálního zabezpečení stejná práva a povinnosti jako kterýkoli občan ČR. O žádné automatické dávce či kapesném ve výši 21.000,- Kč však nelze mluvit (http://bit.ly/2DkXOj7). Jiří Drahoš se vyjádřil, že 2 600 příchozích, kteří jsou prověření z hlediska bezpečnosti, pro ČR není problém, nicméně je sám proti povinným kvótám a ekonomickým migrantům.

Poznámka: O migrační politice rozhoduje parlament, nikoliv prezident.


Hoax: S Jiřím Drahošem jako prezidentem se Kalousek stane premiérem

Fakta: jiří Drahoš se zatím vyjádřil pouze ve smyslu, že by nejmenoval premiérem osobu, která je trestně stíhána. To, že by se premiérem stal právě Kalousek, je zcela nepravděpodobné, neboť osobu na premiéra zpravidla navrhuje vítězná strana. V případě trestního stíhání Andreje Babiše by tak ANO navrhla nejspíše jiného kandidáta. Kalousek by navíc neměl šanci získat důvěru, ke které je potřeba teoreticky nejména 34 poslaneckých hlasů. Kalouskova Top09 má v současnosti v Poslanecké sněmovně pouhých 7 mandátů. http://bit.ly/2Bc48n9


Hoax: Jiří Drahoš zcela přehlíží otázky týkající se LGBT komunity

Fakta: Jiří Drahoš se několikrát na toto téma vyjádřil. Co se týče podpory stejnopohlavního manželství, Drahoš prohlásil: "Žijeme ve svobodné zemi, kde má každý právo žít, s kým chce. Já bych jenom úplně automaticky nepřiřadil sňatku homosexuálního páru zcela identické postavení, jaké má manželství muže a ženy, a to s ohledem na nejdůležitější funkci heterosexuální rodiny pro plození dětí. Ke vztahu mezi stejnými pohlavími mám respekt, a přestože primárně ctím rodinu v tradiční podobě, nejsem proti obřadu, pokud chce někdo své sexuální orientaci dát slavnostnější rámec." Na otázku, zda by podpořil adopci stejnopohlavními páry, odpověděl "Pro mne je nejdůležitější zájem dítěte. Pro dítě je obecně optimální vyrůstat v úplné rodině s vlastním tatínkem a maminkou, ne vždy to je tak i ve skutečnosti. Dovedu si představit situaci, kdy bude pro dítě lepší vyrůstat v homosexuální rodině než třeba v ústavu. Jenom chci zdůraznit, že s tím zatím v Česku nemáme dlouhodobou zkušenost, a nelze tedy jednoznačně vyhodnotit pozitiva a negativa takové výchovy. Na spolehlivé závěry si ještě budeme muset nějakou dobu počkat." http://bit.ly/2DfJ1pQ


Hoax: Jiří Drahoš prohlásil, že: "Přijmout tady nějakých 2600 uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém."

Fakta: Drahošův citát byl záměrně vytržen z kontextu, a to v různých variantách s cílem poukázat na Drahoše jako na "bezmezného vítače". Drahoš ve skutenosti prohlásil: „Přijmout tady nějakých 2 600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém. Samozřejmě po zkušenosti z minula si kladu otázku, kolik by jich tady vlastně zůstalo“. http://bit.ly/2DahXnM


Hoax: Jiří Drahoš je paranoidní, neboť si myslí, že české volby ovlivňují zahraniční tajné služby prostřednictví dezinformací

Fakta: Jiří Drahoš reagoval na zprávy české zpravodajské služby BIS, která dlouhodobě upozorňuje na snahu Ruska ovlivňovat české veřejné mínění. BIS v minulosti zaznamenala aktivitu ruské kyberšpionážní kampaně APT/28 Sofacy, která se mimo jiné zaměřuje i na krádež osobních dat a informací. Podle BIS tyto informace mohou být zneužity k dehonestaci určitých osob, dezinformování veřejnosti či k vydírání. Rusko již ovlivňovalo volby v USA, podezření bylo i ve Francii, kde se docházelo k systematickému šíření nepravdivých informací o kandidátovi Macronovi. Obavy z ovlivňování voleb jsou proto na místě. Jedná se o obezřetnost, nikoliv o paranoiu. Viz Výroční zprávy BIS http://bit.ly/2DfJ1pQ


Hoax: Jiří Drahoš vyjádřil obavy o život aktivistky z Femen, která zaútočila na Zemana v den prezidentských voleb

Fakta: Titulek je záměrně zavádějící, aby čtenáři vsugeroval, že se Drahoš více bojí o život aktivistky než českého prezidenta. V textu však jasně zní: „Byla to velká nerozvážnost. Prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život,“ sdělil ČTK Drahoš. http://bit.ly/2Begco2


Hoax: Jiří Drahoš po republice rozmístí posádky zahraničních vojsk

Fakta: O bezpečnosti ČR se Jiří Drahoš vyjadřuje, že: „musíme být ochotni věnovat dostatečné prostředky na vlastní obranu. Kladu důraz na posílení naší odolnosti vůči krizovým situacím i manipulacím zvenčí i uvnitř. Chci připravenou armádu. Podporuji aktivní, nikoliv pouze pasivní bezpečnostní politiku.“ Jiří Drahoš zároveň uvádí, že trvá na účinné kontrole vnějších hranic EU, což není konzistentní s výrokem o migrantech. (Sám o sobě je výrok o migrantech coby potenciálních teroristech vysoce zavádějící). http://bit.ly/2DizXfMhttp://bit.ly/2mKATmn


Hoax: Jiří Drahoš by lidem odepřel referendum o vystoupení z EU

Fakta: Jiří Drahoš na svých webových stránkách uvádí: „Jsem velmi opatrný, pokud jde o případné referendum o vystoupení z EU. Zároveň ovšem musím jasně prohlásit, že pokud by parlament přijal zákon o referendu o vystoupení z EU, jako prezident bych dodržel ústavu a referendum vypsal. Ústavou totiž nepohrdám, a pokud bych ji z jakéhokoliv důvodu nebyl schopen dodržet, logickým krokem by byla rezignace. To by ostatně mělo pro výkon prezidentské služby platit vždy, ať už je hlavou státu kdokoliv.“ http://bit.ly/2EVlZ3R


Hoax: Jiří Drahoš chce přijmout euro hned a bezpodmínečně

Fakta: Jiří Drahoš se naopak vyjádřil, že bychom měli euro přijmout, až to pro nás bude výhodné. Podle něj není důvod spěchat. Drahoš rovněž řekl, že prezident není ten, kdo má tlačit na přijetí eura, sám by se snažil pouze o zahájení debaty o euru. Euro by však netlačil proti vůli většiny. Vstup do eurozóny podle něj potrvá ještě nějakou dobu a zřejmě se tak nestane ve funkčním období následujícího prezidenta. http://bit.ly/2r4bfMD, http://bit.ly/2DKVvTG, http://bit.ly/2FQDl3o


Hoax: Drahoš odmítá diskutovat jinde než v ČT

Fakta: Drahoš trvá na dvou debatách s tím, že jednu určí on, jednu jeho soupeř (http://bit.ly/2DdRkhV). Za sebe zvolil diskuzi v ČT, kde bude druhá, je na Zemanovi.


Hoax: Jiří Drahoš na svém Twitter účtu sdílí lži.

Fakta: Neznámá osoba Jiřímu Drahošovi založila na Twitteru falešný profil @Jiri_Drahos_CSc. Z něj šíří falešná prohlášení. Například se snaží tvrdit, že mu jde o to, „být kladně hodnocen neziskovým sektorem“ a iniciativami, nebo se přiznává k členství v Římském klubu. Jiří Drahoš má skutečně Twitter účet. Ten se však nejmenuje @Jiri_Drahos_CSc, ale @jiridrahos1. http://bit.ly/2EONnR0

Tímto také prosíme uživatele Twitteru o nahlášení tohoto profilu.


Hoax: Jiří Drahoš si záměrně upravil svoji stránku na Wikipedii, aby zamlžil informace o Římském klubu a dalších.

Fakta:  Wikipedie veřejně poskytuje historii verzí jednotlivých stránek. Z té je zřejmé, že k žádným takovým zásahům nedocházelo. Výjimkou je zásah z 14. 1. 2018, kdy bylo vymazáno cca 2 000 znaků textu s odůvodněním, že byly „smazány názory hnutí IVČRN a Naštvané matky kvůli bezpředmětnosti, zaujatosti a snahy zdiskreditovat osobu J. Drahoše“. Také byl vymazán odkaz na názorový blog. Wikipedie uznává jako zdroj informací ověřitelné a důvěryhodné zdroje. Jednalo se například o odkaz, že Jiřího Drahoše podporuje Miroslav Kalousek. Miroslav Kalousek přitom v 1. kole voleb prokazatelně podpořil Mirka Topolánka. http://bit.ly/2B7Nm8x


Hoax: Jiří Drahoš je vítač, podporovatel kvót a sluníčkář.

Fakta: Jiří Drahoš opakovaně deklaroval, že je zásadně proti migračním kvótám (http://bit.ly/2DvSkPD). Odmítá taky ekonomickou migraci s tím, že takové migranty „nepovažuje za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl“.

Odkaz na toto vysvětlení: https://prezident.popravde.cz/o-drahosovi/#jiri-drahos-je-vitac


Hoax: Jiří Drahoš podepsal výzvu vědců, která vítá migranty.

Fakta: Není to výzva k přijímání, nýbrž výzva k diskusi „s chladnou hlavou“. Je to výzva proti strachu, hysterii a rozdmýchávání nesnášenlivosti. Žádné „vítání migrantů“ neobsahuje, což lze snadno ověřit v plném textu výzvy na www.vyzvavedcu.cz

Poznámka: Spojování prezidentské funkce s rozhodováním o migraci je navíc nesmyslné. Prezident nerozhoduje o migrační politice země. Rozhoduje o ní vláda jakožto nositel výkonné moci, případně parlament, pokud musí mít příslušná opatření povahu zákona.

Poznámka 2: Výzva shrnuje podstatu Ženevských úmluv o uprchlících, definující povinnosti signatářských států vůči uprchlíkům, jejichž signatářem je i ČR.


Hoax: Jiří Drahoš založil Římský klub.

Zprávy dezinformačních webů tvrdí, že za Římským klubem je třeba hledat mezinárodní spiknutí iluminátů a je součástí plánu na Nový světový řád.

Fakta: Jeho jméno se v souvislosti s touto organizací objevilo naposledy v roce 2008 (http://bit.ly/2DuckSy). Paradoxní je, že zakládajícím členem byl Miloš Zeman (http://1url.cz/3t5tw)


Hoax: Jiří Drahoš spolupracoval s StB.

Fakta: Jiří Drahoš prokazatelně s StB nikdy nespolupracoval a nebyl k němu veden jakýkoli takový spis. Má negativní lustrační osvědčení (http://bit.ly/2FySSop), jakékoli napojení na StB odmítá i Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (http://bit.ly/2r6ztrt) a neexistenci jakéhokoli záznamu potvrzuje i vyjádření Archivu bezpečnostních složek, tedy úřadu, který bývalé archivy po StB spravuje (http://bit.ly/2B0WAU9).


Hoax: Jiří Drahoš je placen ze zahraničních zdrojů, jimž pak bude podřízen.

Fakta: Příjmy na Drahošově transparentním účtu může každý snadno zkontrolovat na http://bit.ly/2D9Oi2f, kde jsou evidovány i veškeré pohyby. Nejštědřejší dárci jsou přitom Češi (http://bit.ly/2D2Z4n1 nebo http://bit.ly/2D2evvn).


Hoax: Jiří Drahoš je napojen na Angelu Merkelovou, a je proto vítač.

Na dezinformačních serverech a sociálních sítích se začíná objevovat fotka, na níž je vyfocen Jiří Drahoš s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Má nabudit dojem, že se tito politici znají a spolupracují spolu na politické rovině, nebo dokonce, že Jiří Drahoš je „vítač“. Na Facebooku například vznikla událost „Nevolím sluníčkáře a vítače Drahoše“, kterou založila stránka Česko patří nám. Na „úvodce“ je fotografie těchto dvou osobností.

Fakta: Jiří Drahoš se s Angelou Merkelovou setkal v roce 2013. Jednalo se ovšem o kongres chemiků, nikoliv o politické jednání. Je totiž málo známo, že Angela Merkelová kromě političky je i výbornou vědkyní v chemickém průmyslu a působila v Československé akademii věd. Samotná fotka pak pochází z 5. listopadu 2013 z chemického sympozia, které pořádala Akademie věd ČR, v době, kdy byl Jiří Drahoš jejím předsedou http://1url.cz/Zt5LO


Hoax: Jiří Drahoš má podporu jen v Praze a ne na venkově.

Jiří Drahoš má podporu pouze v Praze a okolních „okresech“. Oproti tomu Miloš Zeman vyhrál 1. kolo voleb ve většině okresů. 

Fakta: Miloš Zeman ovšem většinu hlasů získal jen v několika málo okresech. Druhé kolo je tedy skutečně otevřené. Není také pravda, že mimo Prahu má automaticky Miloš Zeman výhru jistou, což dokazuje tato mapka: http://1url.cz/3t5L5