ZVEŘEJŇUJEME PRAVDU O MILOŠI ZEMANOVI.

Poskytujeme fakta a zdroje a vyvracíme lži na jeho podporu před druhým kolem volby prezidenta ČR.Témata, která lživě očerňují Miloše Zemana:

Zemanova žena v burce | Zeman má rakovinu | Jiří Rusnok volí Drahoše


Z televizních debat:

Detailní přehled všech výroků z televizních debat naleznete nově v samostatné sekci Z debat a diskuzí.

Hoax: Miloš Zeman vyhrál všude kromě Prahy.

Ve svém proslovu ihned po oznámení faktického vítěze voleb Miloš Zeman prohlásil, že vyhrál všude krom Prahy.

Fakta: Miloš Zeman nevyhrál také ve Středočeském, Královehradeckém a Libereckém kraji. V součtu nevyhrál v celých Čechách a také v Brně.  Jiří Drahoš zvítězil ve 21 okresech ze 77, v devíti krajských městech a ve čtyřech krajích. http://bit.ly/2ByQk6j


Hoax: Financování kampaně Miloše Zemana bylo zveřejněno a je tedy zcela v pořádku.

Fakta: Podle informací dostal Miloše Zeman od svých podporovatelů na nefinančních darech i finančních darech asi 26,5 milionů korun, avšak pouze 4,5 milionů z této částky je uvedena na jeho transparentním kandidátském účtu. Více než polovina peněz, která byla doposud utracena na Zemanovu kampaň pocházela od spolku Přátelé Miloše Zemana, která ze zákona nemusí nic zveřejňovat. Nicméně ani Úřadu na kontrolu financování politických stran se tento netransparentní postup nelíbí, a proto chce peníze prověřit. Dle dostupných informací však Úřad k dnešnímu dni nedostal přehled dárců spolku Přátelé Miloše Zemana.

Seznam přispěvatelů byl zveřejněn v přímém přenosu televizního vysílání na ČT, ale až 25.1.2018, tedy večer před volbami. Nicméně se stále nejedná o celý seznam dárců a původ asi 3,6 milionů korun ze Zemanovy kampaně zůstává nejasný. V neposlední řadě vyvstávají otázky i ohledně dárců ze Zemanova seznamu, neboť se v několika případech jednalo o firmy ve ztrátách, s podivnými vazbami na lidi z okolí Miloše Zemana, aj. http://bit.ly/2FgMUaw, http://bit.ly/2nepf49, http://bit.ly/2DAPPKY,http://bit.ly/2E8TtN7, http://bit.ly/2rMhuHx


Hoax: Jiří Rusnok změnil svůj názor, Miloš Zeman jej zklamal a bude volit Jiřího Drahoše.

Fakta:  Tato zpráva se objevila na FB profilu Jiřího Rusnoka (https://www.facebook.com/JRusnok/) 24. ledna. Podíváme-li se však detailně na tento profil, je více než pravděpodobné, že se jedná o podvrh. Údajný Jiří Rusnok na tomto profilu publikoval v roce 2017 jediný příspěvek. Další jsou z až roku 2016. Jeden s odkazem na dokument o Miroslavu Šloufovi (Tady je Šloufovo…!), další je článek kritizující kauzu setkání Dalajlámy s Danielem Hermanem doplněný o komentář: “Miloš Zeman ukázal, že jeho slova o suverénní České republice byly jen prázdné řeči. Klidně pošlape naše hodnoty a poslušně přitakává Číně, jen když ta nám za to něco slíbí.”. Podobných příspěvků kritizujících a útočících na Miloše Zemana je na profilu více. Celkově je na profilu od jeho založení v roce 2013 šestnáct příspěvků. Přitom Jiří Rusnok (a lze to odvodit i ze samotného inkriminovaného včerejšího příspěvku) je zastáncem Miloše Zemana a takto ostře se proti němu nikdy nevyjadřoval. Je vysoce nepravděpodobné, že se jedná o skutečný FB profil Jiřího Rusnoka. Je proto vhodné brát tento profil za nevěrohodný zdroj.


Hoax: Miloš Zeman říká, že Vratislav Mynář bezpečnostní prověrku nepotřebuje.

Fakta:  Miloš Zeman několikrát řekl (naposledy v interview na TV Nova), že hradní kancléř Vratislav Mynář bezpečnostní prověrku nepotřebuje. Nicméně 16. prosince 2013 ve vysílání Radiožurnálu dal Miloš Zeman Vratislavu Mynářovi dvoudenní limitní lhůtu na to, aby podal svou žádost o bezpečnostní prověrku. Česká televize tuto informaci následně potvrdila s tím, že pokud tak Mynář neučiní, bude muset opustit svou funkci. Toto tvrzení Milože Zemana je zcela v rozporu s tím, co tvrdí nyní, neboť kdyby Mynář bezpečnostní prověrku nepotřeboval, jistě by ji od něj prezident nežádal jakožto podmínku pro jeho setrvání ve funkci. Nutno dodat, že Vratislav Mynář o prověrku nakonec požádal, po důkladném prošetření však prověrku nezískal, přesto však setrvává ve funci do dnes. Nezískání bezpečnostní prověrky mu navíc brání v tom, aby vykonával svou funkci stoprocentně. Například v roce 2014 se nemohl zúčastnít konferencí na summitu NATO, neboť pro vstup do konferenčních sálů je bezpečnostní prověrka nejvyššího stupně naprosto nezbytná (přesto jel, aby prezidenta doprovázel "před dveře", jak napsal Český rozhlas). http://bit.ly/2GivJqm


Hoax: Miloš Zeman má rakovinu,  léčbu odmítl a zbývá mu pár měsíců života.

Fakta:  V současné době neexistuje potvrzený důkaz o tom, že by Miloš Zeman měl rakovinu. Podle tvrzení jeho lekařů na tiskové konferenci trpí neuropatií a cukrovkou. http://bit.ly/2DoGA4k


Hoax: Miloš Zeman s islámem problém nemá, pomodlil se v mešitě a oblékl svou ženu dle tamních tradic do tradičního muslimského oděvu.

Fakta:  Zeman se naopak nechal několikrát slyšet, že islám je náboženství nenávisti. V rozhovoru pro Reflex v srpnu 2011 Miloš Zeman řekl: "Umírněný muslim je contradictio in adjecto, tedy protimluv, stejně jako contradictio in adjecto je umírněný nacista. To (islám) přece není náboženství lásky a už vůbec ne tolerance, ale náboženství nenávisti." V rozhovoru pro Haló noviny v lednu 2013 Miloš Zeman svůj výrok zopakoval: "Já řekl, že islám je náboženstvím nenávisti. A za tím si stojím, protože tento můj výrok nevyplynul z žádného předsudku, ale ze studia islámských textů." http://bit.ly/2rjXICF


Hoax: Miloš Zeman by nikdy nepodepsal Dublin IV .

Fakta:  Právní formou jde o nařízení, takže v tom prezident ČR nemá žádnou roli. Po případném schválení Radou EU už jde o platnou právní normu tak, jak byla přijata těmito institucemi EU. Nikdo by ho Miloši Zemanovi k podpisu nenabízel, protože prezident v tomto legislativním procesu nemá vůbec žádnou roli.


Hoax: Petr Kolář dojednal na pokyn amerických poradců schůzku Daniela Hermana s Dalajlámou, aby poškodil obchod s Čínou a zničila Zemanovy vztahy s Pekingem.

Nevládní organizace Přátelé Miloše Zemana, z. s. nechala netransparentně před druhém kolem voleb zveřejnit reklamy v novinách a v ulicích měst, v kterých propaguje Miloše Zemana a Jiřímu Drahošovi manipulativně vsugerovává, že je prý pro „imigraci“.

Fakta:  Nic nenasvědčuje tomu, že by Kolář v dojednávání schůzky figuroval, a ani ministr Zaorálek jej v této souvislosti nezmiňoval. Na otázku, jakou roli hrál Petr Kolář v setkání s Dalajlámou, se D. Hermana ptal čtenář serveru Parlamentní listy. Herman na to odpověděl: "Role pana Koláře nebyla vůbec žádná. Pan ministr Zaorálek mi telefonoval v době, kdy jsem se účastnil zahajovací večeře Fóra 2000. Hovořili jsme s panem ministrem mj. o lidech, kteří jsou na večeři také přítomni. Jmenoval jsem mezi nimi např. i pana bývalého velvyslance Petra Koláře, kterého z titulu jeho bývalé diplomatické funkce pan ministr zahraničí také zná. Nic víc". Podle všech informací tak Kolář v setkání s Dalajlámou skutečně nefiguroval, tvrzení, že by se snažil překazit prezidentovy vztahy s Čínou, je nepravdivé. http://bit.ly/2DR8xyM


Manipulace: O čem rozhoduje prezident a o čem rozhodně ne

Nevládní organizace Přátelé Miloše Zemana, z. s. nechala netransparentně před druhém kolem voleb zveřejnit reklamy v novinách a v ulicích měst, v kterých propaguje Miloše Zemana a Jiřímu Drahošovi manipulativně vsugerovává, že je prý pro „imigraci“.

Fakta:  Mezinárodní smlouvy prezident pouze podepisuje, neujednává je. O migraci a dalších důležitých záležitostech v EU přijímá rozhodnutí Evropská rada. Členy Evropské rady jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU. V minulosti byla Evropskou radou přijata tak zásadní politická rozhodnutí, jakými bylo např. přijetí jednotné měny eura či tzv. východní rozšíření Evropské unie. Evropská rada však nevykonává legislativní funkce. Po každém svém zasedání je povinna předložit Evropskému parlamentu zprávu o tomto jednání a každoročně písemnou zprávu o pokroku dosaženém Evropskou unií. Tedy. O záležitostech jako migrace, přijetí eura, rozšíření EU rozhoduje Evropská rada, která předkládá rozhodnutí Evropskému parlamentu, složeném z poslanců EP, které si volíme. Prezident k těmto rozhodnutím vůbec není přizván. Globální řešení se pak snaží najít OSN. Českou republiku při OSN zastupují Stálé mise České republiky v New Yorku, Ženevě, ve Vídni a v Nairobi. Tu pak úkoluje Ministerstvo zahraničních věcí. http://bit.ly/2DjYgKD


Hoax: Zeman je v dobrých vztazích s USA, EU a mnoha dalšími spojenci. Je jednoznačně proevropský, proamerický a proizraelský.

Fakta: Miloš Zeman nikdy nebyl oficiálně pozván na návštěvu Bílého domu ve Washingtonu. Republikánský senátor John McCain označil Zemanovy názory ohledně ukrajinské krize za "velmi znepokojující". Zeman nemá za českou stranu co nabídnout, v jeho neprospěch hraje jeho úzký vztah k Rusku a zdroje z americké diplomacie potvrzují, že Zeman je ve Washingtonu nežádoucí osobou. Zeman EU stále více kritizuje, chce referendum o vystoupení z EU, ale přitom chce v EU setrvat. Ve skutečnosti dnes západní tisk píše o Zemanovi pouze ve spojitosti s jeho notorickým kouřením, skandály se sprostými slovy a zálibou v pití. Serióznější zprávy pak obsahují znepokojení nad jeho orientací směrem na východ, především na Rusko, nicméně v evropské politice je Zeman naprosto marginálním hráčem. Za jeho dobu v úřadu nebyl Zeman schopen vybudovat si bližší spojenectví s žádnou z hlav sousedních států , a slovenský prezident Kiska je dokonce často dáván do politického kontrastu právě vůči Zemanovi. Kvůli jeho přehnaným protiislámským výpadům se k němu v poslední době staví rezervovaně i tradiční izraelští spojenci. http://bit.ly/2mSCcR4


Hoax: Tisk ponižuje Zemana kvůli jeho zdraví, přitom Havel i Masaryk měli během svého volebního období zdravotní problémy.

Fakta: T. G. Masaryk byl po drtivou většinu doby výkonu prezidentské funkce zdravotně naprosto v pořádku. Komplikace se objevily až v polovině roku 1934. Nutno podotknout, že v té době mu bylo již 84 let. Je pravda, že posledních několik měsíců ve funkci byl zdravotní stav prezidenta Masaryka špatný, zůstával však ve funkci z politických důvodů. Bylo potřeba, aby Masaryk abdikoval až ve chvíli, kdy politické prostředí bude vhodné pro volbu nového prezidenta, kterým se dle Masarykova přání měl stát Edvard Beneš. Setrvával ve funkci proti svému vlastnímu přesvědčení, jak dokazují jeho vlastní slova: „Již dříve jsem měl úřad složit, tak to nejde. Prosím vás, zprostěte mne té funkce. Nemohu dělat figuranta. Člověk nezdravý má nezavazet.“ Je-li zdravotní stav Zemana srovnatelný se zdravotním stavem Masaryka, jak tvrdí jeho příznivci, je jasné, co by Zeman tedy měl udělat.

Je pravda, že Václav Havel měl po dobu výkonu funce prezidenta jisté zdravotní potíže. Nutno podotknout, že dle odborníků se na jeho špatné zdravotním stavu podepsalo věznění za dobu komunistického režimu. Přesto mu to nebránilo vykonávat fukci prezidenta ČR s důstojností. Jako prezident navštívil 59 zemí (nejčastěji Německo, pak USA a Francie, v Číně nikdy nebyl, v Rusku dvakrát: jednou jako československý prezident a jednou jako český) a na zahraničních cestách coby hlava státu strávil 393 dnů, tedy přes rok za 12 let v úřadu. http://bit.ly/2BdeIKy


Hoax: Zeman měl s článkem o Peroutkovi pravdu, protože se našel ve vile Čapka

Fakta: Nález článku Hitler je gentleman by byl zadostiučiněním pro prezidenta Miloše Zemana, který v lednu nařkl legendu české žurnalistiky Peroutku, že napsal obdivný text k Hitlerovi. Prezident to ovšem ničím nedoložil a tvrdí jen, že takový text určitě četl (http://bit.ly/2DOjbGK).  Titulní strana časopisu Přítomnost z roku 1938 s článkem Hitler je Gentleman, kterou ve vile Karla Čapka našla starostka Prahy 10 Radmila Kleslová, je podvrh. V žertu jej vyrobil publicista Jaromír Slomek a článek zanechal ve vile během novinářské prohlídky. Článek "Hitler je gentleman" našel během pátrání v Národním archivu historik Jan Galandauer, nicméně nebyl otisknut v časopisu Přítomnost, ale v Rudém právu ze dne 24.2.1937. Jeho autorem navíc není Ferdinand Peroutka, ale komunistický novinář. http://bit.ly/2DqnWJs a http://bit.ly/2dlAaES


Hoax: Spolupráce s Čínou zvýší jejich investice v ČR

Fakta: Utužování vazeb prezidenta Zemana s komunistickou Čínou nemá takové výsledky, jaké prezident očekával. Vzájemný obchod s Čínou se v posledních letech naopak snižuje. Příliv čínského kapitálu do tuzemských firem klesl, řada ohlášených vstupů čínských firem má zpoždění. Z devíti smluv, které měly být naplněny již do konce roku 2016, se podařilo dotáhnout do konce pouze jednu. Místo 95 miliard Kč, které byly dojednány, a které Hrad očekával, Číňané investovali pouze necelé 2 miliardy Kč. http://bit.ly/2DiHQly


Hoax: Rusko je desetkrát významnější než Francie, tvrdil Zeman během podnikatelské delegace do Ruska v listopadu 2017.

Fakta: Český export do Francie je mnohem vyšší než do Ruska. Francie je pro české exportéry pátou nejdůležitější destinací. V roce 2016 mířilo do Francie 5,2 % českého exportu, zatímco do Ruska pouhých 1,9 %. Podobně je tomu i u importu, kdy Francie tvořila za rok 2016 3,2 % importu do ČR, zatímco Rusko 2 %. Z hlediska exportu a importu je tak Rusko pro ČR méně důležité než Francie. http://bit.ly/2Du0Bqo


Hoax: Zeman v roce 2015 poslal ze svých peněz 2,5 milionů Kč Klokánku, jehož existenci ohrožovaly dluhy

Fakta: Peníze Klokánek dostal od prezidentského fondu na splácení státního dluhu, kam nepřispívá pouze Miloš Zeman, ale množství soukromých i veřejných osob. Ten se zavázal do fondu posílat 60 000 Kč měsíčně ze svého platu, což by za období od jeho nástupu do funkce do vyplacení peněz v roce 2015 nepokrylo 2,5 milionů korun. Viz: http://bit.ly/2Dl57r3 a http://www.prezidentskyfond.cz